Hvad er et lån?

Udtrykket lån dækker over en form for kredit, hvor et beløb lånes ud til en anden part til gengæld for fremtidig tilbagebetaling af værdien eller hovedstolen. I mange tilfælde lægger långiveren også renter og/eller finansieringsomkostninger til hovedstolen, som låntageren skal tilbagebetale ud over hovedstolens størrelse.

Lån kan være på et specifikt, engangsbeløb, eller de kan være tilgængelige som en tidsubegrænset kreditlinje op til en bestemt grænse( kassekredit). Lån findes i mange forskellige former, herunder lån med sikkerhed, lån uden sikkerhed, erhvervslån og personlige lån.

Få komplet styr på informationer om lån hos Johnssmart

Et lån er et lån, når der gives penge til en anden part til gengæld for tilbagebetaling af lånets hovedstol plus renter.
Lånevilkårene aftales mellem hver part, før der udbetales penge.
Et lån kan være sikret ved sikkerhedsstillelse, f.eks.  pant, eller det kan være usikret, f.eks. et kreditkort.
Løbende lån eller kreditlinjer kan bruges, tilbagebetales og bruges igen, mens terminslån er lån med fast rente og fast afdrag.

Sådan virker et lån

Et lån er en form for gæld, som en person eller en anden part har optaget. Långiveren – som regel et selskab, en finansiel institution eller en offentlig myndighed – låner et beløb til låntageren. Til gengæld accepterer låntageren et bestemt sæt vilkår, herunder eventuelle finansieringsomkostninger, renter, tilbagebetalingsdato og andre betingelser. I nogle tilfælde kan långiveren kræve sikkerhedsstillelse for at sikre det hurtigste lån og sikre tilbagebetalingen. Lån kan også tage form af obligationer og indskudsbeviser (CD’er). Det er også muligt at optage et lån fra en 401(k)-konto.
1:30

lån

Låneprocessen

Sådan fungerer låneprocessen. Når nogen har brug for penge, ansøger de om et lån hos en bank, et selskab, en regering eller en anden enhed. Låntageren kan blive bedt om at give specifikke oplysninger såsom årsagen til lånet, deres økonomiske historie, deres socialsikringsnummer (SSN) og andre oplysninger. Långiveren gennemgår oplysningerne, herunder en persons gæld-til-indkomst-forhold (DTI) for at se, om lånet kan betales tilbage. Baseret på ansøgerens kreditværdighed afviser eller godkender långiveren enten ansøgningen. Långiveren skal give en begrundelse, hvis låneansøgningen bliver afvist. Hvis ansøgningen godkendes, underskriver begge parter en kontrakt, der beskriver detaljerne i aftalen. Långiveren udbetaler lånet, hvorefter låntageren skal tilbagebetale beløbet inklusive eventuelle yderligere omkostninger som f.eks. renter.

Lånebetingelserne aftales af begge parter, før penge eller ejendom skifter hænder eller udbetales. Hvis långiveren kræver sikkerhedsstillelse, beskriver långiveren dette i lånedokumenterne. De fleste lån har også bestemmelser om det maksimale rentebeløb samt andre klausuler, f.eks. hvor lang tid der må gå, før der kræves tilbagebetaling.

Lån ydes af en række forskellige årsager, herunder større køb, investeringer, renoveringer, gældskonsolidering og forretningsforetagender. Lån hjælper også eksisterende virksomheder med at udvide deres aktiviteter. Lån giver mulighed for vækst i den samlede pengemængde i en økonomi og åbner op for konkurrence ved at låne til nye virksomheder. Renter og gebyrer fra lån er en primær indtægtskilde for mange banker og for nogle detailhandlere gennem brugen af kreditfaciliteter og kreditkort.

Særlige overvejelser

Rentesatser har en betydelig indvirkning på lån og de endelige omkostninger for låntageren. Lån med højere rentesatser har højere månedlige betalinger – eller tager længere tid at betale af – end lån med lavere rentesatser. Hvis en person f.eks. låner 5 000 USD på et femårigt afdrags- eller terminslån med en rente på 4,5 %, skal vedkommende betale 93,22 USD om måneden i de følgende fem år. Hvis renten derimod er på 9 %, stiger betalingerne til 103,79 USD.

Højere rentesatser er forbundet med højere månedlige betalinger, hvilket betyder, at det tager længere tid at betale dem af end lån med lavere rentesatser.

Hvis en person skylder 10.000 USD på et kreditkort med en rente på 6 % og betaler 200 USD hver måned, vil det tage 58 måneder, dvs. næsten fem år, at betale saldoen tilbage. Med en rente på 20 %, samme saldo og samme månedlige betalinger på 200 USD vil det tage 108 måneder eller ni år at betale kortet af.
Simple vs. sammensatte renter